ANBI

Naam:

Stichting Leppink-Postuma

RISN nummer:

809223132

Post-en bezoekadres:

Industriestraat 13
7482EW
Haaksbergen
T.a.v. Secretariaat

De stichting heeft ten doel:

het leveren van financiële bijdragen ter bevordering en stimulering van:

  • de culturele ontwikkeling binnen de grenzen van de huidige gemeente Haaksbergen
  • het historisch onderzoek en historisch besef binnen de grenzen van de huidige gemeente Haaksbergen
  • de instandhouding, het herstel, het beheer, onderhoud of de eigendomsverkrijging van voorwerpen met een kunsthistorische waarde of van historische waarde, binnen de grenzen van de huidige gemeente Haaksbergen
  • de belangstelling voor de natuur, en het (laten) opzetten van natuurlijke educatieve projecten, een en ander binnen de grenzen van de huidige gemeente Haaksbergen.

Doelen:

De lijst hiervan ligt ter inzage bij het secretariaat.

Namen en functies bestuursleden:

  • Maarten jan Leppink (voorzitter)
  • Matthieu Verhoeven (secretaris)
  • Gabriëlle 't Hoen (penningmeester)
  • Gerrit Sloot, Angelica Keereweer (leden)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:

Informatie op Kenniscentrum Filantropie

Financiële ondersteuning

Aanvragen voor een financiële ondersteuning in het lopende kalender jaar voor 1 maart of 1 oktober kunnen schriftelijk bij het secretariaat ingediend worden.

Contact

Secretariaat stichting Leppink-Postuma
Industriestraat 13
7482EW
Haaksbergen